Значение на мозайкист

1) Професия на човек, който изпълнява (подрежда) мозайка Американската Асоциация за Свъременна Мозайка провежда срещи на мозайкисти от цял свят.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".