Значение на мобиране

Нападане на неприятел от страна на една птица или цяло ято. Способността на вида да мобира ловния сокол и придържането му на ята през повечето време в изследвания район правят калугерицата относително недостъпна плячка за сокола. (д-р Петър Янков и др. "Състояние на ловния сокол (Falco cherrug) в Североизточна България през 2011 г.")

Значение на мобиране

Нападане на неприятел от страна на една птица или цяло ято. Способността на вида да мобира ловния сокол и придържането му на ята през повечето време в изследвания район правят калугерицата относително недостъпна плячка за сокола. (д-р Петър Янков и др. "Състояние на ловния сокол (Falco cherrug) в Североизточна България през 2011 г.")

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".