Значение на мобилизация

мобилиза̀ция
мн. мобилиза̀ции, ж.
1. Спец. Привеждане на войска от мирно състояние в бойна готовност и извикване на включените в запаса лица в армията. Всеобща мобилизация.
2. Прен. Привеждане на нещо или някого в състояние, което осигурява успешното изпълнение на някаква задача. Мобилизация на всички сили. // прил. мобилизацио̀нен, мобилизацио̀нна, мобилизацио̀нно, мн. мобилизацио̀нни.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".