Значение на михлюзин

(чужд.) (от турски език mühlüz) Бедняк, оръфляк, от ниско социално положение Какъв е тоя михлюзин в този ресторант?

Значение на михлюзин

(чужд.) (от турски език mühlüz) Бедняк, оръфляк, от ниско социално положение Какъв е тоя михлюзин в този ресторант?

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32456 термина и с 33369 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гътам".