Значение на мистификатор

мистифика̀тор
мн. мистифика̀тори, м. Лице, което извършва мистификация. // прил. мистифика̀торски, мистифика̀торска, мистифика̀торско, мн. мистифика̀торски.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".