Значение на миротворец

миротво̀рец
мн. миротво̀рци, м. Лице, което способства за поддържане на мира и за премахване на войната. // прил. миротво̀рски, миротво̀рска, миротво̀рско, мн. миротво̀рски.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".