Значение на меч

меч
мѐчът, мѐча, мн. мѐчове, (два) мѐча, м. Хладно оръжие с дълго право двустранно острие; дълъг двуостър нож. • Вадя меч. Започвам въоръжена борба. • Огън и меч. Пълно унищожение на хора и материални блага. • Дамоклев меч. Надвиснала опасност.