Значение на метрически

метрѝчески
метрѝческа, метрѝческо, мн. метрѝчески. прил. Който се отнася до метър или до метрика 1è2 . • Метрическа система. Десетична мерна система, чиито основни мерни единици са метър за дължина, грам за тежина, литър за обем на течности и газове. • Метрическо стихосложение. Редуване на дълги и кратки срички, класическо за гръцкото и латинското стихосложение. • Метрическа книга. Книга, в която свещениците отбелязват раждания, бракове и смърт.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".