Значение на метаезик

Скрит език, в който са закодирани определени идеи, различни от изказваните в момента на говоренето посредством естествения език.