Значение на мезозой

мезозо̀й
мезозо̀ят, мезозо̀я, само ед., м. Четвъртата геоложка ера, която обхваща времето между палеозоя и неозоя. // прил. мезозо̀йски, мезозо̀йска, мезозо̀йско, мн. мезозо̀йски.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".