Значение на меден

мѐден
мѐдена, мѐдено, мн. мѐдени, прил.
1. Който съдържа пчелен мед. Меден сладкиш.
2. Прен. Сладкогласен. Меден глас. Меден кавал.Меден месец. Първият месец от съпружеството. • Сладка и медена. Евфемистично название на болестта чума. мѐдна, мѐдно, мн. мѐдни, прил. Който е произведен от мед 2 или съдържа мед 2 . Медна тава.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".