Значение на махаяна

Едно от двете основни направления на будизма. Разпространено в Китай, Тибет, Япония и др. Основно положение на махаяна е, че може да се спаси не само монахът (според хинаяна), но и всеки мирянин, който съблюдава обетите за духовно съвършенство.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".