Значение на махам

ма̀хам
ма̀хаш, несв.
1. Какво. Движа във въздуха насам-натам.
2. С какво. Правя махове с нещо. Махам с кърпичка.
3. На кого. Давам знак с ръка или глава. Махам на шофьора да спре.
4. Какво. Вземам нещо от мястото му, премествам го. Махам празните чинии от масата.махам се. 1. Отмествам се, отстранявам се. Махай се оттук.
2. Изчезвам, напускам. Махам се от този град.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".