Значение на думата материален интерес

Документ, с който се гарантира плащането и/или получаването на определена сума, се таксува като документ с материален интерес. Материалният интерес е в размер на посочената дължима сума.

Употреба и правопис на материален интерес

При определяне на размера на материалния интерес на нотариален акт за покупко – продажба се взимат предвид и данъчната оценка, и продажната цена. В този случай материалният интерес е равен на по-високата от двете суми (данъчната оценка или продажната цена).

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32438 термина и с 33293 описания.

Последното добавено описание е на терминът "ендемия".