Значение на ману-закони

Древноиндийски сборник (около 2 в. пр. Хр. - 1 в. сл. Хр.) с религиозни, политически и правни норми, основан върху идеите на брахманизма. Създаването им се приписва на митичния прародител на хората - Ману. Основен правен текст в Древна Индия.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".