Значение на манат

Древноарабска богиня на съдбата и възмездието. В Набатейската държава Манат е богиня на подземното царство. В Палмира се отъждествява с древногръцките богини Тюхе и Немезида. В пантеона на арабите от Сирийската пустиня Манат е дъщеря на Аллах и Аллат, сестра на Уза.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".