Значение на малоценен

малоцѐнен
малоцѐнна, малоцѐнно, мн. малоцѐнни, прил. Който не привлича вниманието, няма особени достойнства; маловажен. // същ. малоцѐнност, малоценността̀, ж. Чувство за малоценност.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".