Значение на мазер

Устройство което създава кохерентни електромагнитни вълни посредством усилване предизвикано от стимулирана емисия. Исторически наименованието произхожда от английския акроним "microwave amplification by stimulated emission of radiation", въпреки че модерните мазери излъчват в широк електромагнитен спектър, а не само в микровълновия. Това е довело на много места "microwave" да се замени с "molecular" в акронима, както е предложено от Таунс.[1] Когато са разработени първите оптично кохерентни осцилатори, те първоначално се наричат 'оптични мазери', но по-късно стават по-известни като лазери.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".