Значение на маздеизъм

Религия, изповядвана в Мидия и в царството на Ахеменидите. Наречена на името на върховното божество Мазда (Ахурамазда); култът към него като към добро божество, водещо борба със злия бог Анхра-Майню, е в основата на маздеизма и на зороастризма.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".