Значение на маваши

копринената препаска, която сумистите носят по време на тренировка, и единствената "дреха", с която имат право да се състезават.

Значение на маваши

копринената препаска, която сумистите носят по време на тренировка, и единствената "дреха", с която имат право да се състезават.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".