Значение на лютиер

Човек, който изработва или поправя струнни инструменти. Лютиерите изработват цигулки, виоли, виолончела, китари.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".