Значение на лустрация

(лат. lustratio— изчистване посредством жертвоприношение) Политическа практика, състояща се в законово ограничаване на правата на някои категории лица (избирани по професионални, партийни, религиозни или други признаци) за: - заемане на държавни длъжности (вкл. и държавен служител); - професионална практика („забрана на професии”); - неприкосновеността на личния живот (допуска се публично разпространяване на всякаква информация за произход, детайли от биографията и т.н.).

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32456 термина и с 33369 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гътам".