Значение на ливада

лива̀да
мн. лива̀ди, ж.
1. Място в поле или в планина, обрасло с трева за косене, за сено. Зелени ливади. Планинска ливада.
2. Прен. Жарг. Глупав, неопитен човек. Той е голяма ливада. // прил. лива̀ден, лива̀дна, лива̀дно, мн. лива̀дни.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".