Значение на думата лея

лѐя
лѐеш, мин. св. лях, мин. прич. лял, несв.
1. Какво. Правя да тече изобилно, проливам. Реката лее водите си през града. Лея вино в чашите.
2. Прен. Какво. За светлина, музика и др. – излъчвам изобилно, изпускам. Лампата лее жълта светлина. Цветята леят аромат.
3. Прен. Какво. Изразходвам изобилно; пилея, разхищавам. Лея бира. Лея вода. Лея безразсъдно пари.
4. Прен. За думи, реч, стихове – изричам в изобилие или плавно, гладко. – лея се. 1. Тека изобилно, проливам се. От голямата тръба се лее вода. Леят се вино и бира. Лее се пот. Сълзи се леят.
2. Прен. Излъчвам се обилно, разпръсквам се, струя. Лее се слънчева светлина. Лее се аромат.
3. Прен. За думи, реч – изричам се обилно или плавно, гладко. Леят се любовни признания. Стиховете се леят.
4. Прен. Изразходвам се в изобилие; изхабявам се. Леят се средства. Леят се чувства. За нищо лее луди пари.Лее се кръв. Загиват много хора. По пътищата се лее кръв като при война.Лея кръвта си. Участвам в битка; загивам. • Лея крокодилски сълзи. Разг. Скърбя неискрено, лицемерно. лѐеш, мин. св. лях, мин. прич. лял, несв.; какво.
1. Правя изделие от метал, като го изливам в специална форма, калъп. Лея детайли за машини.
2. Наливам разтопен метал в калъп. – лея се. За разтопен метал – изливам се. // същ. лѐене, ср.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32420 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".