Значение на леталитет

(мед.) Смъртност Прогнозата за тази болест е много сериозна предвид високия леталитет.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".