Значение на лесничей

Лесничеят, като част от горското стопанство, има задачата да решава кой вид дървета следва да бъде изсечен и същевременно се грижи за предпазването на горите от незаконни ловци.

Употреба и правопис на "лесничей"

Уволниха лесничей, глобил дядо заради едно отрязано дърво.