Значение на лесничей

Лесничеят, като част от горското стопанство, има задачата да решава кой вид дървета следва да бъде изсечен и същевременно се грижи за предпазването на горите от незаконни ловци.

Употреба и правопис на лесничей

Уволниха лесничей, глобил дядо заради едно отрязано дърво.

Значение на лесничей

лесничѐй
лесничѐят, лесничѐя, мн. лесничѐи, м. Началник на лесничейство. Ставам лесничей.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".