Значение на латерално

(Мед. от лат. latus - страна) "странично", "по-далеч от средата на тялото". За среда на тялото се приема мислената равнина, която го разделя по средата на две симетрични половини. Пикочопроводите се разделят латерално (по-близо до средата) от пикочния мехур. Бъбреците са разположени латерално (по-близо до средата) от пикочопроводите.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".