Значение на ламаизъм

Разновидност на будизма, признава неговите основни догми. Разпространен в Тибет, Монголия и някои райони на Непал и Индия. В Тибет будизмът прониква от 7 в., но специфични черти и името ламаизъм придобива в края на 14 и началото на 15 в. В Монголия се разпространява от 16 в.