Значение на лаконизъм

- Кратък и ясен начин на изказване. - Кратък и ясен израз (бил присъщ на лакониците в древна Гърция). - В древна Гърция — предпочитане лаконската система на управление, симпатия към лакониците (спартанците).

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".