Значение на кулак

подигравателно използвана дума в тоталитаризма, означаваща стопанин с повече имоти, богаташ подкопаващ народната власт на пролетариата, противник на процеса на колективизация, "враг на народа" тн..

Употреба и правопис на кулак

Комунистическият режим се прицелва към "дребнобуржоазното" село и "кулаците" - средните и едрите производители на селскостопанска продукция.

Значение на кулак

подигравателно използвана дума в тоталитаризма, означаваща стопанин с повече имоти, богаташ подкопаващ народната власт на пролетариата, противник на процеса на колективизация, "враг на народа" тн..

Употреба и правопис на кулак

Комунистическият режим се прицелва към "дребнобуржоазното" село и "кулаците" - средните и едрите производители на селскостопанска продукция.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".