Значение на крил

Миниатюрни ракообразни в топлите морета, хранещи се с планктон, с който често се бъркат

Значение на крил

Миниатюрни ракообразни в топлите морета, хранещи се с планктон, с който често се бъркат

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".