Значение на крехар

(Anguis fragilis) познат като слепок е безкрако влечуго, което много прилича на змия. Принадлежи към подразред "гущери" и една от разликите му със змиите е наличието на клепач. Достига дължина от 50~60см. и може да достигне възраст от над 30 години.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".