Значение на крал

крал
кра̀лят, кра̀ля, мн. кралѐ, м.
1. Титла на монарх, както и лицето, което я носи.
2. Прен. Едър собственик, първи в някой отрасъл на промишлеността или търговията. Крал на автомобилите.
3. Прен. Най-изявен представител в някоя област или дейност. Кралят на рокмузиката. Крал на фокусите. // прил. кра̀лски, кра̀лска, кра̀лско, мн. кра̀лски. Кралски дворец. Кралски живот. Кралски обяд.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".