Значение на костур

Костурът (Perca fluviatilis, наричана също Меше) е риба от семейство костурови. Достига дължина до 40 см и тегло до 2 кг. Живее в Европа и Азия. Широко разпространена в България в блата, езера, язовири и бавнотечащи реки. Хвърля напролет 200 000-300 000 хайверни зърна. Хищна риба, която се храни с малки рибки и безгръбначни. Има слабо стопанско значение, предимно е обект на спортния риболов. Тялото на костура е скъсено, високо и странично сплескано. При по-едрите екземпляри тялото е по-налято отколкото при младите и се наблюдава характерна гърбица. Люспите на костура са ситни, твърди и трудно се отделят от дебелата му кожа. Има големи оранжеви очи и голяма уста със ситни зъби. На гърба си костурът има две последователни гръбни перки с бодливи лъчи, а шипове има дори на хрилните капаци. Женските екземпляри са отчетливо по-едри от мъжките. Костурът е хищник, който води типично дневен начин на живот. Семейство Костурови е добре представено в българските реки, язовири и водоеми, като в последно време се наблюдава териториална експанзия на популацията му. Обикновено костурите се придвижват в стада, съставени от близки по размер риби. Сред костурите се наблюдава канибализъм, когато се срещнат две стада с голяма разлика в размерите.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".