Значение на космодрум

космодру̀м
мн. космодру̀ми, (два) космодру̀ма, м. Площадка със съоръжения за изстрелване на космически кораби и изкуствени спътници.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".