Значение на коптор

(Заемка от рум. cuptor "глинена пещ") мн. коптори, (два) коптора, м. 1. Малка, ниска, схлупена къща, направена от различни, обикн. нестроителни материали. В предградията хората живеят в коптори. 2. Прен. Тясно жилище или стая, недостатъчни за нормално живеене. Кухните са коптори. 3. Фурна, пекарна, опушено място за печене. 4 (същ.) бордей, бърлога, вертеп, свърталище

Употреба и правопис на "коптор"

Стаята ти прилича на коптор, почисти я!

Значение на коптор

(Заемка от рум. cuptor "глинена пещ") мн. коптори, (два) коптора, м. 1. Малка, ниска, схлупена къща, направена от различни, обикн. нестроителни материали. В предградията хората живеят в коптори. 2. Прен. Тясно жилище или стая, недостатъчни за нормално живеене. Кухните са коптори. 3. Фурна, пекарна, опушено място за печене. 4 (същ.) бордей, бърлога, вертеп, свърталище

Употреба и правопис на "коптор"

Стаята ти прилича на коптор, почисти я!

Значение на коптор

копто̀р
мн. копто̀ри, (два) копто̀ра, м.
1. Малка, ниска, схлупена къща, направена от различни, обикн. нестроителни материали. В предградията хората живеят в коптори.
2. Прен. Тясно жилище или стая, недостатъчни за нормално живеене. Кухните са коптори.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".