Значение на копирен

копѝрен
копѝрна, копѝрно, мн. копѝрни, прил.
1. Който служи за копиране. Копирна хартия.
2. Който е предназначен да прави фотокопия. Копирна техника.Копирен апарат. Апарат, който заснима моментално от един лист хартия върху друг.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".