Значение на контрол

контро̀л
м., само ед. Проверка или наблюдение с цел проверка; надзор. Провеждам контрол. Подлагам на контрол. Митнически контрол. Санитарен контрол. // прил. контро̀лен, контро̀лна, контро̀лно, мн. контро̀лни. Контролен пост. Контролно упражнение. Контролна лампа.Контролен пакет акции. Спец. В банковото дело – количеството акции, което осигурява на собственика решаващо влияние върху дейността на акционерното дружество.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".