Значение на контрафорс

Архитектурен елемент, осигуряващ структурната стабилност на аркови конструкции. Широко използван в готическата архитектура.

Значение на контрафорс

Архитектурен елемент, осигуряващ структурната стабилност на аркови конструкции. Широко използван в готическата архитектура.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32471 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".