Значение на континиуум

Постоянно, непространствено цяло или последователност от неща, между които няма разделение или разлика. Дименсиите на културата като континиуум между два екстремума.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".