Значение на контакт

конта̀кт
мн. конта̀кти, (два) конта̀кта, м.
1. Съприкосновение, допир, връзка. Не съм имала контакти с този човек. Контакт с външната среда. Осъществявам контакт между двете стаи.
2. Прен. Тясно общуване, връзка с някого. Контакт с изкуството. Контакти между фирми. Полов контакт.
3. Спец. Съединяване на проводници в електрическата мрежа. Проводниците правят контакт.
4. Спец. Уред за свързване на електрически проводници. Купих резервни контакти.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".