Значение на консигнант

Човек, който оставя стока за продажба на консигнация КОНСИГНАТЪТ предоставя на КОНСИГНАТОРА за продажба на консигнация стока

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".