Значение на конотация

Конотацията е идеята или усещането, което една дума или фраза пораждат и което допълва буквалното и значение.Затова е непълно само да се казва, че конотацията е само преносно значение на думата, а по-скоро допълващо и надграждащо идейно и асоциативно възприемане смисъла на дума или фраза /Слави/

Значение на конотация

Конотацията е идеята или усещането, което една дума или фраза пораждат и което допълва буквалното и значение.Затова е непълно само да се казва, че конотацията е само преносно значение на думата, а по-скоро допълващо и надграждащо идейно и асоциативно възприемане смисъла на дума или фраза /Слави/