Значение на коносамент

Коносаментът (син. за морска товарителница) е основен международен документ за превози на стоки по вода.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".