Значение на конкатенация

В теорията на формалните езици (а и оттук и в езиците за програмиране) конкатениция е операция/действие по сливане/събиране на два буквени низа открай докрай. Например когато низовете \"къ\" и \"ща\" биват конкатенирани, резултат е \"къща\".

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".