Значение на кондензатор

конденза̀тор
мн. конденза̀тори, (два) конденза̀тора, м. Спец.
1. Във физиката – уред за превръщане на пара и газове в течност чрез охлаждане.
2. В електротехниката – уред за събиране на електрическа енергия. // прил. конденза̀торен, конденза̀торна, конденза̀торно, мн. конденза̀торни.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".