Значение на думата конвенционален

конвенциона̀лен
конвенциона̀лна, конвенциона̀лно, мн. конвенциона̀лни, прил.
1. Който е приет по договор или при някакви условия. Конвенционално оръжие.
2. Който е обикновен, общоприет. Документите ще минат по конвенционалния ред. // същ. конвенциона̀лност, конвенционалността̀, ж.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32438 термина и с 33293 описания.

Последното добавено описание е на терминът "ендемия".