Значение на компрометиран

Злепоставен, изложен, развален, деморализиран, опозорен, посрамен, опетнен, орезилен.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".