Значение на думата комерсиален

известен ,употребяван ,еднотипен, Тази песен е много комерсиална!.

Значение на думата комерсиален

1. Който се отнася до търговията, свързан е с търговията 2. Който е насочен към получаване на печалба.

Значение на думата комерсиален

комерсиа̀лен
комерсиа̀лна, комерсиа̀лно, мн. комерсиа̀лни, прил. Комерчески.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32436 термина и с 33289 описания.

Последното добавено описание е на терминът "белодробна емболия".