Значение на колматация

Отлагане и натрупване на дребни частици в порите на филтри и на дренажни съоръжения, в леглата на реки, канали и водоеми Дебита на кладенеца постепенно намаляваше следствие настъпилата колматация.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".